Vabilo na 111. redni občni zbor

Člane Prostovoljnega gasilskega društva Tomišelj vabimo na 111. redni občni zbor, ki bo v petek, 2. februarja 2018, ob 19:00 uri v gasilskem domu v Tomišlju.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav gostov in članov.
 2. Izvolitev organov občnega zbora.
 3. Poročilo verifikacijske komisije.
 4. Poročila.
 5. Razprava na dana poročila in potrditev poročil.
 6. Razrešnica dosedanjim organom društva.
 7. Volitve.
 8. Program dela PGD.
 9. Izvolitev članov za Občni zbor GZ Ig.
 10. Podelitev priznanj.
 11. Razno.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov z volilno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj četrtina članov z volilno pravico.