• Ustanovitev

  Na pobudo nadučitelja Ivana Trošta, ki je učil v tomišeljski šoli, je bilo 4. maja 1907 ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Tomišelj – Brest. Za poveljnika je bil izvoljen Jakob Modic iz Bresta, za podpoveljnika pa Janez Mavec iz Tomišlja. Društvo je bilo opremljeno z ročno brizgalno, ki so jo kupili kmalu po ustanovitvi.

  Obnova ročne brizgalne letnika cca 1875.

 • Nakup in obnova gasilskega doma

  Oktobra 1913, so najeli Cimpermanovo hišo v Tomišlju 37, ki je bila primerna za gasilski dom. Kupili so vprežni voz in ročno brizgalno. 6. Aprila 1924 so hišo kupili za 650.000 kron. Leta 1927 jo podrejo in leto kasneje začno zidati nov gasilski dom. 11. Maja 1930 je bila slavnostna otvoritev novega gasilskega doma.

  Gasilci PGD Brest - Tomišelj in PGD Vrbljene - Strahomer ob velikonočni procesiji okoli leta 1930.

 • Nakup brizgalne ILO

  Nakup motorne brizgalne ILO 600 v letu 1936 je pomenil velik napredek za društvo. V istem letu je bila v Tomišelj napeljana elektrika.

  Motorna brizgalna Ilo na sektorski vaji v Mateni leta 1968.

 • Med II. svetovno vojno

  V vojni vihri druge svetovne vojne in povojnih pobojih je življenje izgubilo kar 21 članov društva.

 • Ustanovitev ženske desetine

  Leta 1952 je bila ustanovljena prva ženska gasilska desetina v našem društvu. To je bila tudi prva ženska desetina na ižanskem. Istega leta je bila ustanovljena tudi dramska skupina. V nekaj letih je v društvo vstopilo kar 22 članic.

  Članice PGD Tomišelj ob 90-letnici društva, 20. 7. 1997.

 • Razdružitev društev Tomišelj in Brest

  Pomemben mejnik našega društva je bilo leto 1955. Na pobudo Alojzija Mavca se je Prostovoljno gasilsko društvo Tomišelj – Brest, na izrednem občnem zboru 5. februarja razdružilo. Nastali sta Prostovoljno gasilsko društvo Tomišelj in Prostovoljno gasilsko društvo Brest. Dogodek je dal društvu nov zagon. 5. junija je bil razvit nov gasilski prapor. 4. septembra je bila otvoritev zidanega stolpa za sušenje cevi. Hkrati je potekal prevzem sirene, ki še danes kliče na pomoč in opozarja ob nesrečah.

 • Nakup prvega vozila Opel Blitz

  Leta 1957 smo kupili prvo gasilsko vozilo, Opel Blitz. To je bil prvi gasilski avto na ižanskem. Slovesen prevzem je bil v septembru. V kroniki je zapisano: »Avto košta 85.000 dinarjev, nekaj tringelta je treba dati nekaterim za kupčijo«. 11. avgusta istega leta je bila odkrita spominska plošča umrlim članom društva.

  Člani PGD Tomišelj pred našim prvim vozilom po sektorski vaji v Mateni leta 1968.

 • Nove bolničarke in obuditev dramske skupine

  V letu 1958 več članic opravi izpit za bolničarko. Oživljeno je bilo tudi delovanje dramske skupine.

 • Novo vozilo in obnova gasilskega doma

  Leta 1970 smo nabavili novo gasilsko vozilo. Ponovno smo kupili Opel Blitz. Zaradi dotrajanosti strehe in stropov v gasilskem domu smo se leta 1975 odločili za popolno prenovo doma. Do polovice smo podrli zidove, lesene strope smo zamenjali z betonsko konstrukcijo.

  Obnova doma 1975.

  Obnova doma 1975.

 • Novo vozilo IMV in brizgalna Rosenbauer 8/8

  20. avgusta 1978 smo nabavili novi gasilski avto, kombi IMV, ki je služil svojemu namenu 20 let. 20. julija 1981 je bil prevzem nove brizgalne Rosenbauer 8/8.

  Kombi IMV leta 1987 na Igu.

  Vaja leta 1979, Tekstilka Vrbljene.

  Vaja leta 1979, Tekstilka Vrbljene.

  Vaja leta 1979, Gasilski dom v Tomišlju.

 • Izgradnja bazenov in novo vozilo

  Zaradi pomakanja vode, zlasti v sušnem obdobju, so bili leta 1995 zgrajeni trije požarni bazeni. Tega leta smo sodelovali pri ustanovitvi gasilske zveze Ig. Leta 1997 smo 90-letnico obstoja društva proslavili s prevzemom novega gasilskega vozila Mercedes-Benz 208 D. Naslednje leto smo razvili nov gasilski prapor.

  Predelava avtomobila julija 1997.

  Člani PGD Tomišelj leta 1997.

  Vozila GZ Ig ob Florjanovi maši v Tomišlju, 6. 5. 2001.

 • Prenova gasilskega doma

  Leta 2002 smo v celoti prenovili gasilski dom. Leta 2005 smo od civilne zaščite občine Ig dobili v uporabo visokotlačno črpalko Kotorna in prikolico za prevoz črpalke.

  Blagoslov kipa sv. Florjana in obnovljene fasade gasilskega doma, 3. 11. 2002.

 • Novo vozilo Scania

  Leta 2010 smo začeli udejanjati projekt nabave novega gasilskega vozila. V februarju smo kupili rabljeno podvozje Scania P310. Projekt smo zaključili 25. junija 2011 s slovesnim prevzemom vozila GVC 16/25.

  Zaradi novega vozila smo morali preurediti garažo gasilskega doma. Prestaviti smo morali vrata, luči ter napeljavo centralnega ogrevanja.

  Nakup podvozja v Amsterdamu.

  Izdelava nadgradnje v tovarni Euro GV.

  Prevzem GVC-16/25.

  Betoniranje stebra.