V Prostovoljnem gasilskem društvu Tomišelj se zavedamo pomena usposobljenosti članov operativne enote za uspešno posredovanje ob požarih in drugih nesrečah. Poveljstvo društva načrtno skrbi za izobraževanje in usposabljanje gasilcev. Gasilci se udeležujejo temeljnih in dopolnilnih usposabljanj. Veliko pozornosti namenimo rednemu praktičnemu usposabljanju v operativni enoti. Tako utrjujemo in poglabljamo znanje, pridobljeno na temeljnih in dopolnilnih usposabljanjih, poveljstvo pa ima vpogled v usposobljenost in fizično pripravljenost posameznega operativca. Naša operativna enota šteje 44 članov in članic. Od tega je 9 gasilk in 35 gasilcev.


Struktura operativnih gasilcev in gasilk po činih

Čin Število
Gasilec 16
Gasilec I. stopnje 2
Gasilec II. stopnje 5
Višji gasilec 11
Nižji gasilski častnik 1
Gasilski častnik 3
Gasilski častnik I. stopnje 3
Višji gasilski častnik I. stopnje 3

Struktura operativnih gasilcev in gasilk po specialnostih

Specialnost Število Specialnost Število
Strojnik 22 Reševalec na vodi 1
Uporabnik radijskih postaj 30 Inštruktor 5
Gašenje notranjih požarov modul A 7 Poveljnik gasilskega društva 1
Gašenje notranjih požarov modul B 5 Mentor mladine 3
Tehnični reševalec 7 Predavatelj 2
Reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi 6 Sodnik gasilskih in gasilsko-športnih disciplin 1
Delo z motorno žago 9
Bolničar 13

Usposabljanje gasilcev za opravljanje gasilske službe se začne že veliko pred vstopom v operativno enoto. Otroci lahko že pri sedmih letih vstopijo v gasilsko društvo in se začnejo učiti gasilskih veščin. Gasilec pri dopolnjenih 16 letih postane pripravnik. Pripravniki se usposabljajo skupaj z ostalimi člani operativne enote.