Sneg povzročal težave

V sredo, 27. aprila, je ob nenadni ohladitvi začelo močno snežiti. V kratkem času je zapadlo približno 10 centimetrov mokrega snega. Sneg se je oprijemal drevja, ki je že ozelenelo.

Ob 19:33 smo bili proženi zaradi drevja na cesti Tomišelj - Vrbljene. Sneg je lomil veje, ki so padale na cestišče. Odstranili smo polomljene veje. Preventivno smo preverili še cesto Podkraj - Jezero in odstranili polomljene veje s cestišča.

Komaj smo se dobro vrnili s prve intervencije, smo bili ob 21:25 ponovno proženi. V Tomišlju se je odlomilo več večjih vej drevesa. Ena od vej je padla na električni vodnik in obvisela na njem. Zaradi teže odlomljene veje je električni vodnik odtrgalo z droga. Vodnik je padel na drugo drevo in nadstrešek na avtobusni postaji, ter obvisel približno dva metra nad cesto. Zavarovali smo cestišče in odstranili odlomljene veje. Preko RECO smo zahtevali posredovanje vzdrževalcev električnega omrežja. Občinskega vzdrževalca cest smo zaprosili za zaporo ceste. Ponovno smo pregledali ceste, ki potekajo ob gozdu in odstranili veje z vozišča.

Občinski vzdrževalec cest je okoli 22:30 ure zaprl cesto od kapelice do avtobusne postaje. Dodatno smo označili nevaren električni vodnik, za primer, da kdo ne bi upošteval zapore ceste. Ker se električni vodnik ni pretrgal, oskrba z električno energijo ni bila motena. Z intervencijo smo zaključili ob 23:15 uri.