Pregled društva

V nedeljo, 25. oktobra je potekal vsakoletni pregled društev v GZ Ig. Komisija GZ Ig oceni delovanje društev, moštvo in opremo. Na samem pregledu se preveri stanje opreme in gasilskega doma. Delovanje društva in članstvo se ocenjuje skozi celo leto.
Letos je v veljavi nov točkovnik za ocenjevanje, ki je strožji do napak in slabega dela v društvih. Posledično so vsa društva osvojila manjše število točk. PGD Tomišelj je osvojil 1343 točk. To nas uvršča na drugo mesto med vsemi društvi GZ Ig.