Nakup parcele za nov gasilski dom

V torek, 25. avgusta, smo v prostorih notarke Drage Intihar v Cerknici podpisali notarski zapis o nakupu parcele za nov gasilski dom. V imenu kupca, PGD Tomišelj, je sporazum podpisal predsednik Andrej Kuralt, v imenu prodajalca, Čebelarsko društvo Ljubljana Center, pa predsednik Trajče Nikoloski.
Dogovorili smo se, da bo kupnina v znesku 134.100,00 Evrov plačana v dveh obrokih. Prvi obrok bo plačan v začetku septembra, drugi pa konec avgusta 2016. Po plačilu drugega obroka bo parcela št. 1501/2 katastrska občina 1702 Tomišelj prešla v last PGD Tomišelj.